Filmavimo mobiliaisiais telefonais dirbtuvės

„Paversk žodžius vaizdais“
Šiuolaikiniame pasaulyje nuo mažens mus supa daugybė vaizdų. Beveik nuolat gauname ir šiek tiek rečiau kuriame vizualiąją informaciją. Jaunoji karta vis dažniau žinutes apie save perduoda nebe žodžiais, bet vaizdais (pvz., asmeninė nuotrauka, padaryta telefonu ir iškart įkelta į Facebook‘ą). Visa tai kelia įvairių klausimų vyresniajai kartai: nejaugi pasaulyje nebeliks knygų? ar jaunoji karta nebemokės rašyti, reikšti minčių bei jausmų žodžiais? Deja, apie mokinių gebėjimą mąstyti vaizdais šnekame daug rečiau. Galbūt mes jau gimstame mokėdami kurti ir interpretuoti vaizdus? Tikrai ne. Nepaviršutiniškas mąstymas vaizdais, kaip ir nepriekaištingas muzikinio kūrinio atlikimas, reikalauja įgūdžių. 
 
Dirbtuvių tikslas yra panaikinti priešpriešą tarp literatūros kūrinių bei judančiųjų vaizdų tekstų, drauge ugdant mokinių mąstymą vaizdais bei jų susidomėjimą literatūra. Tikslui pasiekti naudojama tarp mokinių itin populiari komunikacijos ir informacijos bei įvaizdžio kūrimo priemonė – mobilusis telefonas.
 
Dirbtuvėlių metu mokiniai drauge su dirbtuvėlių vedėjais aptaria pasirinktą eilėraštį (jo keliamas asociacijas, nuotaiką, jausmus, idėjas), išskiria jo „raktažodžius“, kuriuos susieja su konkrečiais jausmais bei būsenomis, o pastaruosius paverčia judančiais vaizdais (filmuoja). Galutinis rezultatas – trumpas video kūrinys, kurį galima pavadinti judančių  vaizdų poezija.
 
Literatūros kūrinių pasirinkimas
Eilėraštį dirbtuvėlėms gali pasiūlyti mokytojas, kuris registruoja savo klasę. Jis taip pat gali pasirinkti vieną iš mūsų siūlomų kūrinių: M. Martinaičio „Ligi pavasario suguldžiau sėklas...“, S. Nėries „Aš diemedžiu žydėsiu“, „Rudenio saulė“, „Ruduo keliauja“, H. Radausko „Atradimai“, „Stebuklas“, V. Šekspyro rinkinys „Sonetai“, L. Gutausko eilėraščių rinkinys „Paukščių takas“, J. Vaičiūnaitės „Balkonas penktame aukšte“.     
 
Dirbtuvėlės skirtos 6-12 kl. moksleiviams
Dalyvių skaičius: 20-30 mokinių (viena klasė)
Trukmė: 5 val. (nuo 9 val. iki 14 val.)
Technika: filmuojantys moksleivių mobilieji telefonai. Vienu telefonu gali dalintis 2-3 mokiniai.
Dėstytojai: 2 dirbtuvių vadovai (režisieriai, kino edukacijos specialistai).
Vieta: „Skalvijos“ kino centras, A. Goštauto 2, Vilnius.
Kaina: 10 Eur / mokiniui
Daugiau informacijos teiraukitės arba registruokitės: tel. 261 0505, edukacija@skalvija.lt.